3

Praca magisterska - Pośrednictwo użytkowe systemu MS DOS

Podsumowanie etapów projektowych

Podsumowaniem etapu projektowania może być ilustracja przedstawiająca powiązania poprzednio zaprezentowanych części projektu.

W projekcie występuje ścisły podział funkcji klas obiektów. Jedynie obiekty klasy TrivContainer są wykorzystywane w kilku typach obiektów równocześnie. Gdyby zastosowano standardową bibliotekę obiektową deklaracja klasy TrivContainer była by zbędna. W przyszłości należałoby wziąć to pod uwagę i wykorzystać kontenery dostarczane wraz z kompilatorem języka.

Projektowanie pośrednictwa użytkowego rozpoczęto od projektu klas typu USERCONTROL. W miarę postępów prac, rozpoczęto pracę na projektem klasy kontenerów. Gdy prace nad projektem klas typu USERCONTROL były na ukończeniu przystąpiono do konstrukcji klas typu CORE. W trakcie tworzenia obiektów klas typu CORE, przystąpiono do realizacji klas typu SYSTEMCONTROL. Zrezygnowano z podziału obiektów klasy SYSTEMCONTROL na mniejsze i utworzono jeden obiekt spełniający funkcje komunikacji z systemem operacyjnym.

DrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObject
DrawObjectDrawObj
ectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObjectDrawObject


DrawObjectDrawObject
DrawObject


DrawObject


DrawObject

DrawObjectDrawObject
DrawObject

DrawObject

DrawObject

DrawObjectDrawObject
DrawObject


DrawObjectDrawObject

DrawObjectDrawObject

DrawObjectDrawObject

DrawObjectDrawObject
DrawObject

DrawObjectDrawObjectIlustracja 9.1 Hierarchia dziedziczenia obiektów w programie pośrednictwa


Po ukończeniu i uruchomieniu pierwszych wersji testowych pośrednictwa użytkowego przystąpiono do realizacji projektu programu instalacyjnego. Program instalacyjny ( Obiekt klasy Setup) został zbudowany przy pomocy obiektów klasy USERCONTROL i funkcjonalnie odpowiada obiektowi klasy CORE.

W przyszłości biblioteka powinna zostać wzbogacona o edytor pełnoekranowy zbudowany na podstawie klasy TrivEdit oraz ShelEdit, oraz o możliwość "przykrywania" i "odsłaniania" okien innymi obiektami.

Biblioteka realizuje swoje funkcje na podobnej zasadzie jak biblioteka TurboVision czy OWL (Object Windows Library). Występuje rejestracja obiektów, klasa abstrakcyjna oraz klasa grupująca obiekty wewnętrzne. Jest jednak to rozwiązanie dedykowane, nie uniwersalne, przeznaczone do konkretnego zastosowania. Modyfikacja i dostosowanie biblioteki do innego zadania jest możliwa i nie powinna sprawiać trudności, gdyż biblioteka dostępna jest w postaci kodu źródłowego.